A Pớt

A Pớt

Ngày sinh: 5/10/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Xơ Đăng

Ngày vào Đảng: 29/6/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 87,73%