Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1962
Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
Đạt 90,27% số phiếu

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1964
Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật quốc tế
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam
Đoàn ĐBQH: Thái Bình
Đạt 86,23% số phiếu
Năm sinh: 1961
Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Tín dụng, Cử nhân Tài chính
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam
Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
Đạt 80,97% số phiếu
Năm sinh: 1961
Quê quán: phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
Đạt 85,22% số phiếu
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Đại học Thanh vận
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội
Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
Đạt 97,39% số phiếu

Đại biểu quốc hội

Năm sinh: 1979
Quê quán: xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản lý văn hóa
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
Đạt 69,55% số phiếu
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Địa lý, Cử nhân Chính trị
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
Đạt 78,89% số phiếu
Năm sinh: 1977
Quê quán: thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh thái học; Cử nhân Sư phạm sinh vật, tiếng Anh
Chức vụ: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An
Đoàn ĐBQH: Long An
Đạt 53,93% số phiếu
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Đoàn ĐBQH: Thái Bình
Đạt 86,26% số phiếu

Thông tin toàn quốc

Thông tin địa phương

Phát biểu - Phỏng vấn