Đại biểu quốc hội

Năm sinh: 1979
Quê quán: xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản lý văn hóa
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cao Bằng
Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
Đạt 69,55% số phiếu
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Địa lý, Cử nhân Chính trị
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
Đạt 78,89% số phiếu
Năm sinh: 1977
Quê quán: thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh thái học; Cử nhân Sư phạm sinh vật, tiếng Anh
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Đoàn ĐBQH: Long An
Đạt 53,93% số phiếu
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật kinh tế
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội
Đoàn ĐBQH: Thái Bình
Đạt 86,26% số phiếu

Thông tin toàn quốc

Thông tin địa phương

Phát biểu - Phỏng vấn