Dương Văn An

Dương Văn An

Ngày sinh: 15/2/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/1/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Địa lý, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (từ 3/2024)
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (10/2020 - 3/2024)
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận khóa XV
- Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 78,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 8/1997: Cán bộ Ban Thiếu nhi-Trường học, Cán bộ Ban Xây dựng Đoàn, Phó Ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

- 9/1997 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

- 8/2005 - 8/2007: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

- 8/2007 - 8/2008: Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 5/2008)

- 8/2008 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

- 8/2009 - 12/2011: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- 1/2012 - 3/2014: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

- 3/2014 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV

- 3/2024: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.