[Video] Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

(Vnews/Vietnam+)
Theo tờ trình của Chính phủ, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khóa XIV có 22 cơ quan gồm: 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, sáng 23/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đạt 100% đại biểu có mặt tán thành./.

(Vnews/Vietnam+)