[Video] Việt Nam kiên định “mục tiêu kép” trong 6 tháng cuối năm

(Vnews/Vietnam+)
Sáu tháng qua, Việt Nam tập trung thực hiện “mục tiêu kép," vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Sáng 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, sáu tháng qua, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện “mục tiêu kép," vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực./.

(Vnews/Vietnam+)