Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Ngày sinh: 30/11/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/8/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 86,26%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1989 - 12/1999: Cán bộ Trạm Phòng chống rối loạn do thiếu hụt I ốt, Sở Y tế tỉnh Lai Châu

- 12/1999 - 12/2002: Phó Khoa Nội tiết, Thư ký Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I ốt, Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Lai Châu

- 1/2003 - 6/2006: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

- 6/2006 - 12/2007: Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

- 12/2007 - 3/2008: Bí thư Chi bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

- 3/2008 - 11/2010: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

- 12/2010 - 1/2011: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

- 1/2011 - 6/2011: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

- 6/2011 - 12/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

- 1/2020 - 7/2021: Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.