Vũ Hồng Thanh

Vũ Hồng Thanh

Ngày sinh: 19/4/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/7/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy giao thông (xe lửa)

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 84,38%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 93,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1989 - 12/1995: Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- 12/1995 - 12/2000: Chuyên viên Ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Quảng Ninh

- 12/2000 - 6/2001: Phó Trưởng Phòng Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh

- 6/2001 - 7/2005: Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh

- 7/2005 - 7/2008: Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh

- 7/2008 - 9/2009: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

- 10/2009 - 10/2010: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

- 10/2010 - 3/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- 3/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

- 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 7/2016 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức, Phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.