Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/8/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (7/2017 - 3/2021)
- Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (4/2021 - 5/2024)
- Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 20/5/2024)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 76,24%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 90,27%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 9/1980: Cán bộ Ban trường học Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- 10/1980 - 12/1982: Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- 1/1983 - 12/1987: Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- 1/1988 - 6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.

- 7/1994 - 11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

- 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

- 1/2004 - 3/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006), Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

- 3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

- 1/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Cần Thơ.

- 10/2015 - 3/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (từ 1/2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Cần Thơ.

- 4/2016 - 6/2017:  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ.

- 7/2017 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- 6/2018 - 9/2019:  Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- 9/2019 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

- 5/2021 - 4/2024: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021). Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (từ 11/2021).

- 5/2024 - 19/5/2024: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV. Được Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

- 20/5/2024: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.