Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/8/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021)
- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 1/4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 76,24%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 90,27%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 12/1982: Cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 1/1983 - 12/1987: Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành

- 1/1988 - 6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ

- 7/1994 - 11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

- 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

- 1/2004 - 3/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

- 3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 1/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 10/2015 - 3/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011 - 2016), XII (từ 1/2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 4/2016 - 6/2017:  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

- 7/2017 - 1/2021:  Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 2/2021 - 3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.