Lê Minh Hoan

Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/7/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kiến trúc

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4/2021)
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 75,90%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 78,82%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1984 - 12/1990: Cán bộ rồi Phó Trưởng Phòng Giao thông-Xây dựng thị xã Cao Lãnh

- 12/1990 - 5/1993: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh

- 5/1993 - 1/1995: Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý đô thị, rồi Trưởng phòng Xây dựng và Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh

- 1/1995 - 12/2003: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; ĐBQH khóa XI

- 12/2003 - 5/2008: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- 5/2008 - 11/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- 11/2010 - 5/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Đồng Tháp

- 5/2014 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự Tỉnh

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

- 7/2016 - 9/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

- 9/2017 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

- 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).