Lê Thị Song An

Lê Thị Song An

Ngày sinh: 11/10/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/9/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Sinh thái học
- Cử nhân Sư phạm sinh vật, tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV chuyên trách tỉnh Long An (7/2021)
- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An (1/2020 - 9/2021)
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 53,93%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2000 - 8/2004: Giáo viên công tác tại trường THPT Thủ Thừa, Long An

- 9/2004 - 4/2013: Giáo viên công tác tại trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Tân An, Long An

- 5/2013 - 8/2014: Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn

- 9/2014 - 9/2015: Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An, Long An

- 10/2015 - 12/2019: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An, Long An

- 1/2020 - 9/2021: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An.