Đoàn Thị Lê An

Đoàn Thị Lê An

Ngày sinh: 26/2/1979

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 11/4/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản lý văn hóa

Chức vụ:
- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (8/2022)
- Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (4/2021- 8/2022)
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2000 - 5/2002: Giáo viên, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non 19/5 thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- 6/2002 - 6/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn, Phó Bí thư Thị Đoàn kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (9/2006 - 9/2011); Bí thư Thị Đoàn Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (7/2010 - 6/2011)

- 7/2011 - 4/2014: Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) khóa XX nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- 5/2014 - 3/2021: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách; Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

- 4/2021- 8/2022: Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cao Bằng

- 7/2021:  Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- 8/2022: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.