Bạch Thị Hương Thủy

Bạch Thị Hương Thủy

Ngày sinh: 29/8/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 19/7/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 74,04%