Bế Minh Đức

Bế Minh Đức

Ngày sinh: 15/2/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 24/1/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Triết học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Cao Bằng khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,21%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 72,45%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1995 - 8/1997: Nhân viên hợp đồng, Chuyên viên Huyện Đoàn Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

- 9/1997 - 6/2001: Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hà Nội

- 7/2001 - 2/2005: Chuyên viên, Phó Bí thư, Quyền Bí thư, Bí thư Huyện Đoàn Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng (từ tháng 8/2002)

- 3/2005 - 7/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Mặt trận Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng (từ tháng 7/2007)

- 8/2010 - 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII; Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng; Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng

- 6/2013 - 8/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII; Bí thư Huyện ủy Thông Nông khóa XIII; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- 9/2016 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, khóa XIX; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng khóa XIV

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.