Bế Trung Anh

Bế Trung Anh

Ngày sinh: 25/10/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 13/4/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: PGS. Tiến sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Toán học

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 55,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1983 - 8/1987: Học tại Đại học Sư phạm I Hà Nội, chuyên ngành Toán, hệ chính quy

- 9/1987 - 3/1988: Chờ rút hồ sơ, xin việc tại Cao Bằng

- 4/1988 - 1/1989: Giảng viên trường tại chức kinh tế kỹ thuật (Sở Giáo dục Cao Bằng) tỉnh Cao Bằng

- 2/1989 - 1/1992: Cán bộ đi học Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm I Hà Nội, chuyên ngành toán, hệ chính quy

- 2/1992 - 10/2000: Giảng viên Công nghệ thông tin, Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy phương pháp xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 11/2000 - 8/2008: Giảng viên xã hội học, Trung tâm điều hành Thư viện điện tử, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 9/2008 - 11/2009: Giảng viên, Viện nghiên cứu xã hội và phát triển, Đại học Hà Nội

- 12/2009 - 10/2016: Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học-Thư viện, kiêm Giám đốc trung tâm Tin học hành chính và công nghệ thông tin Học viện Hành chính Quốc gia

- 11/2016 - 5/2020: Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

- 6/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.