Bố Thị Xuân Linh

Bố Thị Xuân Linh

Ngày sinh: 1/3/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dân tộc: Chăm

Ngày vào Đảng: 27/7/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác tư tưởng

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 61,5%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 70,44%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1993 - 11/1996: Cán bộ phụ trách công tác dân tộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 11/1996 - 10/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phụ trách công tác Dân tộc-Tôn giáo

- 10/2003 - 11/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phụ trách công tác Dân tộc-Tôn giáo và Tổng hợp Văn phòng

- 12/2006 - 10/2009: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 10/2009 - 10/2011: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 11/2011 - 9/2015: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 10/2015: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.