Bùi Đặng Dũng

Bùi Đặng Dũng

Ngày sinh: 20/10/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/6/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Chile
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 71,14%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương