Bùi Đức Hạnh

Bùi Đức Hạnh

Ngày sinh: 3/11/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/8/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quân sự

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 72,59%