Bùi Hoài Sơn

Bùi Hoài Sơn

Ngày sinh: 24/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa
- Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật
- Cử nhân Xã hội học

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Azerbaijan (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 73,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1997 - 8/2001: Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu thông tin, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 9/2001 - 8/2002: Học cao học, trường Đại học Bắc London (University of North London), Vương quốc Anh

- 9/2002 - 12/2007: Nghiên cứu viên, Trưởng Ban Nghiên cứu văn hóa nước ngoài, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 01/2008 - 12/2011: Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hơp tác quốc tế; Trưởng phòng Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 01/2012 - 7/2017: Phó Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 8/2017 - 10/2017: Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 11/2017 - nay: Bí thư Đảng ủy (từ 6/2020), Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch (từ 8/2020); Thành viên tổ tư vấn của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (từ 3/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Azerbaijan (11/2021).