Bùi Hoài Sơn

Bùi Hoài Sơn

Ngày sinh: 24/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa
- Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật
- Cử nhân Xã hội học

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 73,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1997 - 8/2001: Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu thông tin, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 9/2001 - 8/2002: Học cao học, trường Đại học Bắc London (University of North London), Vương quốc Anh

- 9/2002 - 12/2007: Nghiên cứu viên, Trưởng Ban Nghiên cứu văn hóa nước ngoài, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 01/2008 - 12/2011: Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hơp tác quốc tế; Trưởng phòng Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 01/2012 - 7/2017: Phó Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 8/2017 - 10/2017: Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

- 11/2017 - nay: Bí thư Đảng ủy (từ 6/2020), Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch (từ 8/2020); Thành viên tổ tư vấn của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (từ 3/2020)

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.