Bùi Huyền Mai

Bùi Huyền Mai

Ngày sinh: 3/9/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/7/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 61,27%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 77,84%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1998 - 12/2004: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội

- 1/2005 - 3/2009: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội; Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

- 4/2009 - 5/2011: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác ĐBQH, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan

- 6/2011 - 6/2016: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác tiếp công dân; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

- 7/2016 - 9/2017: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

- 10/2017 - 5/2020: Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

- 6/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (từ 10/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- 11/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Đảng ủy (từ 1/2021), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.