Bùi Mạnh Khoa

Bùi Mạnh Khoa

Ngày sinh: 2/6/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 18/1/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 92,31%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1996 - 5/2001: Thư ký Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 6/2001 - 12/2003: Bí thư Đoàn thanh niên, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 6/2001 - 12/2004: Thư ký Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 1/2005 - 2/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 3/2007 - 9/2010: Chuyên viên Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 3/2007 - 12/2015: Phó Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 10/2010 - 12/2015: Phó Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- 1/2016 - 6/2018: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 7/2018 - 4/2019: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

- 4/2019 - nay: Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.