Bùi Mậu Quân

Bùi Mậu Quân

Ngày sinh: 26/6/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/6/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Trung tướng, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 77,75%