Bùi Minh Châu

Bùi Minh Châu

Ngày sinh: 25/10/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán công nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 90,52%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 94,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1982 - 4/1993: Cán bộ Ban Thanh tra, Ty Tài chính-Vật giá tỉnh Vĩnh Phú (cũ)

- 5/1993 - 9/1994: Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Vĩnh Phú (cũ)

- 10/1994 - 2/1997: Giám định viên Trưởng, Tổ chức Giám định kế toán tài chính, Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Vĩnh Phú (cũ)

- 3/1997 - 1/2001: Chánh Thanh tra, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

- 2/2001 - 11/2002: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

- 12/2002 - 11/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

- 12/2003 - 4/2004: Quyền Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

- 5/2004 - 1/2005: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2011

- 2/2005 - 7/2005: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

- 8/2005 - 11/2009: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

- 12/2009 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

- 11/2010 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016

- 11/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2016 - 11/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

- 12/2018 - 3/2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

- 4/2019 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.