Bùi Ngọc Chương

Bùi Ngọc Chương

Ngày sinh: 4/9/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/12/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Sư phạm Toán

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 76,87%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương