Bùi Sỹ Lợi

Bùi Sỹ Lợi

Ngày sinh: 23/8/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/2/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế và tổ chức lao động, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Bỉ
- Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 88,82%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương