Bùi Thanh Tùng

Bùi Thanh Tùng

Ngày sinh: 12/12/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/9/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Máy và thiết bị năng lượng

Chức vụ:
- Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 76,94%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương