Bùi Thị Quỳnh Thơ

Bùi Thị Quỳnh Thơ

Ngày sinh: 28/8/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/9/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Cử nhân Tài chính-tín dụng, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 78,11%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 90,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1999 - 12/2001: Cán bộ giảng dạy, Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh

- 1/2002 - 7/2006: Trưởng bộ môn Tài chính, Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh

- 8/2006 - 7/2007: Phó Trưởng khoa Tài chính-Kế toán, Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh

- 8/2007 - 7/2010: Trưởng bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh

- 7/2010 - 2/2017: Phó Trưởng khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 3/2017 - 6/2017: Phó phụ trách phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Hà Tĩnh

- 7/2017 - 7/2020: Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Hà Tĩnh

- 8/2020 - 7/2021: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.