Bùi Thị Thủy

Bùi Thị Thủy

Ngày sinh: 20/7/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Mường

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Hóa học

Chức vụ:
- Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 74,57%