Bùi Thu Hằng

Bùi Thu Hằng

Ngày sinh: 1/2/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Trung Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 23/4/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 65,54%