Bùi Văn Cường

Bùi Văn Cường

Ngày sinh: 18/6/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/6/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kỹ thuật khoa học
- Thạc sĩ An toàn Hàng hải
- Kỹ sư điều khiển tàu biển, Cử nhân Anh văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (4/2021), XV
- Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam (11/2021)
- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 77,84%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 89,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 10/1997: Giảng viên Trường Đại học Hàng hải; Phó Bí thư Đoàn trường rồi Bí thư Đoàn trường; Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm Trường Đại học Hàng hải

- 10/1997 - 2/1999: Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan; Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng

- 2/1999 - 2/2003: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VII; Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam

- 2/2003 - 10/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IV, khóa V, kiêm nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn

- 10/2006 - 4/2008: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII; thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia: Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ

- 4/2008 - 9/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII, khóa XIV; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 9/2011 - 6/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 6/2012 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khóa III, khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016)

- 4/2016 - 7/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, khóa XII; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới khóa XVII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

- 7/2019 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, XVII; Ủy viên Đảng ủy Quân khu V khóa IX, X; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XI, XII

- 2/2021 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021), Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII; Ủy viên Đảng ủy Quân khu V khóa X; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XII

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (4/2021 - 7/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021); Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam (11/2021).