Bùi Văn Phương

Bùi Văn Phương

Ngày sinh: 5/1/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/5/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Xây dựng Đảng
- Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, chuyên ngành Kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 85,29%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương