Bùi Văn Xuyền

Bùi Văn Xuyền

Ngày sinh: 14/7/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/6/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 63,72%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương