Bùi Xuân Thống

Bùi Xuân Thống

Ngày sinh: 17/4/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp thanh vận

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 63,39%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 72,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 9/2000: Nhân viên Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Đồng Nai

- 10/2000 - 6/2002: Cán bộ Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Đồng Nai

- 9/2000 - 6/2002: Được cử đi học Thanh vận tại Phân viện Miền Nam Học viện Thanh thiếu niên

- 6/2002 - 10/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Nai, Phó Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn

- 10/2002 - 12/2003: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn

- 1/2004 - 11/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, được luân chuyển về làm Bí thư huyện đoàn Nhơn Trạch kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện từ 2004-2005

- 8/2005 - 11/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhơn Trạch, Bí thư huyện Đoàn Nhơn Trạch

- 12/2007 - 8/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa VIII, IX, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai khóa VII, VIII, kiêm Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn (3/2008 - 6/2010), Bí thư Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn (6/2010 - 8/2014)

- 10/2010 - 8/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh đoàn

- 8/2014 - 8/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, luân chuyển làm Bí thư huyện ủy Định Quán khóa XI, XII

- 6/2011 - 6/2016: Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Đồng Nai, Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011–2016

- 6/2016 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, từ tháng 3/2020 phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.