Cầm Hà Chung

Cầm Hà Chung

Ngày sinh: 23/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 2/9/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng, Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Chức vụ:
- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ (từ 9/2022)
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ (8/2018 - 9/2022)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 86,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1997 - 3/2000: Cán bộ hợp đồng, cán bộ tập sự, chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách huyện, xã thuộc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Phú Thọ

- 4/2000 - 8/2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức, Hành chính, Quản Trị-Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ, kế toán cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2003-2005

- 9/2004 - 6/2005: Học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Phân viện Hà Nội - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2005 - 12/2012: Chuyên viên, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

- 1/2013 - 7/2018: Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Đại biểu HĐND huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2018 - 9/2022: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 9/2022 - nay: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ.