Cầm Ngoan

Cầm Ngoan

Bí danh: Cầm Mương

Ngày sinh: 15/9/1922

Ngày mất: 11/8/2007

Giới tính: Nam

Quê quán: bản Bùa Thượng, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI, VII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1945: Tham gia hoạt động cách mạng

- 3/1945 - 7/1945: Đồng chí bí mật liên lạc với Chiến khu Vần Hiền Lương và các đồng chí tù ở Căng Nghĩa Lộ, tổ chức thanh niên đi chiến khu và lập đội tự vệ xã

- 8/1945 - 1947: Đồng chí làm cán bộ Việt Minh, tổ chức các hội cứu quốc ở xã, được bầu làm Bí thư Thanh niên cứu quốc xã, Phó ban Việt Minh xã và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tường Phú, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Năm 1947, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương

- 5/1947 - 7/1949: Bí thư chi bộ liên xã Tường Phú và Tường Gia Phú, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

- 7/1949 - 3/1952: Thường vụ Huyện ủy Phù Yên, Chính trị viên trưởng Huyện đội và Đại đội bộ đội địa phương huyện, phụ trách quân sự, địch hậu

- 6/1950: Đồng chí nhận nhiệm vụ kiêm Đội trưởng Đội vũ trang 99

- 1951: Trưởng ban Cán sự huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

- 4/1952 - 7/1956: Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, tỉnh Sơn La

- 7/1956 - 1/1960: Phó Chủ nhiệm Công ty lương thực Khu tự trị Tây Bắc, Chủ nhiệm Công ty mậu dịch khu; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Công thương mậu dịch khu, Khu ủy viên Khu ủy Tây Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban hành chính Khu tự trị Tây Bắc

- 1/1963 - 1975: Khu ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- 1976-1981: Ủy viên Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội khóa VI

- 1976-1984: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 1981-1987: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII

- 1985-1989: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Phó Trưởng Ban trù bị Đại hội Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 1989-1994: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

- 11/8/2007: Đồng chí từ trần.