Cầm Thị Mẫn

Cầm Thị Mẫn

Ngày sinh: 12/11/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 30/10/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa
- ĐBQH chuyên trách tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 77,40%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 81,17%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1992 - 8/1993: Giáo viên hợp đồng giảng dạy tại Trường phổ thông cơ sở Xuân Khao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- 9/1993 - 10/1995: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Tổ trưởng tổ xã hội

- 11/1995 - 1/2004: Giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Dạy nghề huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Bí thư đoàn trường

- 2/2004 - 10/2004: Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- 11/2004 - 7/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- 8/2010 - 7/2016: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- 8/2016 - 5/2020: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, thành viên nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Iran

- 6/2020 - nay: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, thành viên nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Iran;Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 9/2021: ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Thanh Hóa.