Cao Đình Thưởng

Cao Đình Thưởng

Ngày sinh: 9/1/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/3/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 74,21%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương