Cao Mạnh Linh

Cao Mạnh Linh

Ngày sinh: 23/1/1982

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/6/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
- Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 89,86%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2004 - 7/2007: Chuyên viên, Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 8/2007 - 12/2014: Chuyên viên, Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

- 1/2015 - 5/2015: Chuyên viên chính, Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

- 6/2015 - 9/2015: Chuyên viên chính, Chi ủy viên (2015-2017), Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

- 10/2015 - 9/2017: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Chi ủy viên (2015-2017), Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

- 10/2017 - 1/2019: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; được phân công trực tiếp giúp việc Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

- 2/2019 - 6/2019: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

- 7/2019 - 7/2021: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (đến 4/2021)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.