Cao Thị Giang

Cao Thị Giang

Ngày sinh: 15/7/1988

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Chứt

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý

Chức vụ:
- Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 72,08%