Cao Thị Xuân

Cao Thị Xuân

Ngày sinh: 18/9/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 11/12/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Romania của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 77,22%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 91,67%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1987: Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

- 4/1987 - 2/1989: Học viên Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương

- 3/1989 - 11/1995: Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

- 11/1995 - 5/2002: Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 5/2002 - 12/2006: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa

- 12/2006 - 8/2008: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

- 8/2008 - 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; Tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2005-2010

- 7/2011 - 8/2013: Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016; Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- 9/2013 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân tộc

- 7/2016 - 5/2020: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân tộc

- 5/2020 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.