Cao Văn Trọng

Cao Văn Trọng

Ngày sinh: 9/9/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/12/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Kinh tế công nghiệp, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 61,32%