Chá A Của

Chá A Của

Ngày sinh: 14/11/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 23/9/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 81,65%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2003 - 3/2007: Cán bộ chuyên trách Huyện đoàn Thuận Châu; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thuận Châu; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thuận Châu; Huyện ủy viên, Phó Bí thư Huyện đoàn Thuận Châu; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Thuận Châu, tỉnh Sơn La

- 3/2007 - 12/2009: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Tỉnh ủy viên

- 1/2010 - 5/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- 5/2015 - 6/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Sơn La

- 7/2015 - 10/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

- 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.