Chamaléa Thị Thủy

Chamaléa Thị Thủy

Ngày sinh: 20/4/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: thôn Đầu Suối A, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Dân tộc: Ra Glai

Ngày vào Đảng: 18/7/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Khoa học lịch sử

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 70,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2006 - 6/2009: Chuyên viên Phòng Chính sách-Nghiệp vụ, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

- 7/2009 - 11/2009: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

- 12/2009 - 5/2012: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

- 6/2012 - 5/2014: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

- 5/2014 - 7/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

- 7/2015 - 9/2016: Phó Bí thư phụ trách tổ chức cơ sở Đảng huyện Bác Ái; Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/2016 - 12/2016: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận

- 1/2017 - 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận

- 10/2020 - 11/2020: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

- 11/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.