Chau Chắc

Chau Chắc

Ngày sinh: 6/5/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 13/12/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang
- Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 57,55%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 67,58%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1989 - 1/1992: Binh nhì, Binh nhất, Hạ sỹ, Trung sỹ; Chiến sỹ, Tiểu đội phó, Tiểu đội truởng; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- 2/1992 - 11/1992: Trung sỹ, Học viên đào tạo sỹ quan, Trường Quân sự Quân khu 9

- 12/1992 - 4/1993: Thiếu úy, Trung đội trưởng, Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- 5/1993 - 8/1996: Thiếu úy, Trung úy, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, Học viên bổ túc văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

- 9/1996 - 6/1997: Trung úy; Học viên hoàn thiện chính trị cấp phân đội; Trường Sỹ quan Lục quân 2, Bộ Quốc phòng

- 7/1997 - 8/2001: Thượng úy, Đại úy, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, Trợ lý Chính trị, Trưởng ban Chính trị; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- 9/2001 - 8/2003: Đại úy, Học viên đào tạo đại học, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị - Quân sự, Bộ Quốc phòng

- 9/2003 - 10/2005: Đại úy, Thiếu tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, Trưởng Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- 11/2005 - 4/2006: Thiếu tá, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Phó Chỉ huy trưởng - Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- 5/2006 - 8/2013: Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2013 - 8/2015: Thượng tá, Học viên đào tạo cao học, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

- 9/2015 - 10/2016: Thượng tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 11/2016 - 1/2020: Thượng tá, Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

- 2/2020: Đại tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.