Châu Ngọc Tuấn

Châu Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 28/12/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/4/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 84,17%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1990 - 1/1994: Cán bộ Tỉnh đoàn Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng đội tỉnh Gia Lai

- 2/1994 - 6/2002: Cán bộ, Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai

- 7/2002 - 9/2004: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai

- 10/2004 - 4/2008: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 5/2008 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- 11/2010 - 7/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 8/2014 - 10/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 11/2015 - 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2020 - 9/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/2020 - 6/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai; Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.