Châu Quỳnh Dao

Châu Quỳnh Dao

Ngày sinh: 18/5/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 28/7/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 53,38%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 62,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2001 - 2/2014: Giảng dạy môn Ngữ Văn tại Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn ở số 14 - đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chức vụ đảm nhiệm: Phó Bí thư Chi bộ 1; Đảng ủy viên - Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn Trường; Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang

- 3/2014 - nay: Công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Kiên Giang ở số 196 - đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chức vụ: Bí thư Chi bộ; Đảng ủy viên - Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; Hiệu trưởng; Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Kiên Giang ở số 196 - đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chức vụ: Bí thư chi bộ; Đảng ủy viên - Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; Hiệu trưởng; Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang (đến ngày 16/3/2018 hết nhiệm kỳ)

- 7/2021 - nay: Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.