Chẩu Văn Lâm

Chẩu Văn Lâm

Ngày sinh: 16/4/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 23/1/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Chăn nuôi thú y

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 82,42%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 87,63%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1992 - 2/1996: Cán bộ chuyên trách Huyện đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 3/1996 - 5/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch, Quyền Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 6/2000 - 8/2001: Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 9/2001 - 1/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 2/2004 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

- 6/2004 - 2/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

- 3/2005 - 9/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 10/2011 - 2/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang

- 3/2015 - 5/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

- 6/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

- 2/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

- 8/2016 - 3/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 4/2018 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

- 11/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII (từ 1/2021); Bí thư Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Đảng ủy Quân khu II; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Đảng ủy Quân khu II; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.