Chu Thị Hồng Thái

Chu Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 21/11/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 31/5/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

Chức vụ:
- Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 81,76%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2005 - 8/2006: Giáo viên tiếng Anh trường cấp 2, 3 Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

- 9/2006 - 11/2008: Giáo viên tiếng Anh trường Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

- 12/2008 - 4/2009: Công chức Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

- 5/2009 - 5/2013: Công chức Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

- 6/2013 - 7/2018: Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

- 8/2018 - 6/2019: Học tập trung Cao cấp lý luận tại Học viện Chính trị khu vực I Hà Nội

- 7/2019 - nay: Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.