Đàm Minh Diện

Đàm Minh Diện

Ngày sinh: 7/2/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 24/5/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng
- Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,03%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1987 - 7/1991: Trung úy (7/1991), Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1

- 8/1991 - 8/2006: Thượng úy, Đại úy, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng (8/1991 - 1/1996); Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng, Giáo viên, Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng (2/1996 - 11/2003); Học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (9/2001 - 8/2002); Phó Tiểu đoàn trưởng rồi Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng (12/2003 - 8/2006)

- 9/2006 - 8/2008: Thiếu tá, Học tại Học viện Lục quân

- 9/2008 - 4/2011: Trung tá, Trợ lý Tác huấn, Phó Trưởng Ban Tác huấn, Trưởng Ban Tác huấn, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

- 5/2011 - 1/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

- 2/2014 - 5/2019: Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Thượng tá, Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Học tại Học viện Quốc phòng (2/2016 - 7/2016)

- 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Học Chỉ huy tham mưu cấp Chiến dịch - Chiến lược tại Học viện Quốc phòng (9/2019 - 7/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.