Đặng Bích Ngọc

Đặng Bích Ngọc

Ngày sinh: 29/9/1980

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 19/5/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật kinh tế và Luật quốc tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 74,29%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2002 - 3/2004: Nhân viên hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

- 4/2004 - 1/2005: Nhân viên hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

- 2/2005 - 9/2009: Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp, tỉnh Hòa Bình

- 10/2009 - 7/2011: Chuyên viên, Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hòa Bình

- 8/2011 - 7/2013: Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hòa Bình

- 8/2013 - 2/2015: Trưởng phòng, Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hòa Bình

- 3/2015 - 8/2015: Phó Cục Trường Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình

- 9/2015 - 5/2016: Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình; Học viên lớp B5-15 Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực I

- 6/2016 - 8/2016: Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình

- 9/2016 - 7/2019: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận

- 8/2019 - 9/2020: Bí thư Chi bộ cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

- 10/2020 - 12/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

- 1/2021 - 5/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 6/2023: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh,  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Hòa Bình