Đặng Hoài Tân

Đặng Hoài Tân

Ngày sinh: 11/1/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/6/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông lâm

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 64,54%